De Twine is een school voor christelijk speciaal basisonderwijs in Dokkum. Wij zijn een voorziening voor het Samenwerkingsverband Noord-Oost Friesland. Dit houdt in dat wij kinderen van 44 basisscholen in onze regio ondersteunen die vastlopen in het basisonderwijs.

Binnen onze school is gekozen voor het GIP-model. Dit model bevordert de zelfstandigheid van leerlingen en leert de leerkracht om te gaan met verschillen tussen leerlingen.

Daarnaast wil onze school uitgroeien tot een expertisecentrum voor de regio.

Het adres van onze school is:

Chr. SBO De Twine
Hantumerweg 28a
Postbus 166
9100 AD Dokkum

Voor meer informatie over onze school kunt u de pagina’s over onze identiteit en onze visie over leer- en gedragsproblemen bekijken.